The Chemours Company ('Chemours') (NYSE: CC), een wereldwijd chemiebedrijf met leidende marktposities in titaniumdioxide, thermische en gespecialiseerde oplossingen en geavanceerde materialen, heeft aangekondigd een driejarig onderzoeksproject te leiden om in samenwerking met industrie-, academische en overheidsexperts een efficiënt, kosteneffectief en duurzamer proces te ontwikkelen voor het terugwinnen van titaniumdioxide (TiO2) en polymeren uit plastic afval. Het initiatief, Remove2Reclaim, heeft het potentieel om aanzienlijke milieuvoordelen te behalen, afval te elimineren en de hoeveelheid energie die wordt gebruikt bij de productie te verminderen, door circulariteit in een zeer breed scala aan toepassingen mogelijk te maken.

Met de huidige recyclingtechnologieën kunnen polymeren en additieven niet effectief verwijderd en gescheiden worden op commerciële schaal. Hierdoor zijn de potentiële toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van gerecycleerde plastics beperkt. Bovendien laat de algehele kwaliteit van dergelijke producten soms te wensen over. Remove2Reclaim is ontworpen om dat te veranderen. Het doel van het project is om detectie- en extractietechnologieën op commerciële schaal te ontwikkelen die de verwijdering en terugwinning van TiO2 en polymeren voor hergebruik mogelijk maken.

"Met het Remove2Reclaim-initiatief hopen we de code voor effectieve plasticrecycling te kraken en een nieuw niveau van circulariteit voor de industrie te bereiken," aldus Steven De Backer, EMEA Technical Marketing Manager bij Chemours. "Dit initiatief heeft het potentieel om duizenden tonnen TiO2 terug te winnen uit verschillende afvalstromen, waardoor de vraag naar grondstoffen wordt verminderd en een nieuwe TiO2-toevoerstroom voor onze klanten wordt gecreëerd. We zijn vereerd om dit project te leiden in samenwerking met een team van experts uit de hele waardeketen om een gemeenschappelijk doel na te streven dat onze gedeelde planeet ten goede komt.”

In het eerste jaar van het project hebben onderzoekspartners een sorteermechanisme ontwikkeld om plastic afval dat TiO2 bevat effectief te identificeren en hebben ze innovatieve extractieroutes op basis van oplosmiddelen bepaald om TiO2 uit verschillende polymeermatrices te verwijderen. Andere mijlpalen van het project zijn de ontwikkeling van methoden en apparatuur om TiO2 in specifieke polymeermatrices te detecteren, TiO2 uit het polymeer terug te winnen via de oplossingswijze en uiteindelijk het TiO2 en het polymeer opnieuw te gebruiken in nieuwe producten.

"Bij Chemours streven we ernaar de meest duurzame TiO2-onderneming ter wereld te zijn, en dat vereist dat we onze expertise moeten aanwenden op enkele van 's werelds grootste uitdagingen, waaronder circulariteit van plastic," verklaarde Ed Sparks, president van Titanium Technologies bij Chemours. “We zijn toegewijd aan het gebruiken van verantwoorde chemie en sectoroverschrijdende samenwerkingen om de uitdagingen van onze klanten op te lossen met een minimale impact op onze gedeelde planeet. Remove2Reclaim is een mooi voorbeeld van hoe we deze filosofie in praktijk omzetten.”

Het Remove2Reclaim-project ging in september 2020 van start met de steun van Catalisti, het speerpuntcluster voor de chemische en kunststofindustrie in Vlaanderen, België. Het omvat de samenwerking van de publieke en private sector, met Chemours als projectcoördinator, INEOS Styrolution, Lybover, Deceuninck, Matco Plastics, Centexbel, VITO, Universiteit Gent en KU Leuven. Het project kreeg ook financiering van VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

"Remove2Reclaim is een boeiend project met het potentieel om recyclingambities om te zetten in circulaire oplossingen die onze planeet ten goede komen," luidt een verklaring van Catalisti. “Door leiders in de industrie, de academische wereld en de overheid samen te brengen, hanteren we een holistische benadering die de hele waardeketen betrekt. Het project is in een stroomversnelling geraakt onder leiding van Chemours en we kijken ernaar uit om te zien dat dit initiatief vooruitgang blijft boeken in de richting van het bereiken van het doel om een innovatief nieuw recyclingproces te introduceren.”

Over The Chemours Company

The Chemours Company (NYSE: CC) is een wereldleider op het gebied van titaniumdioxide, thermische en gespecialiseerde oplossingen en geavanceerde materialen en biedt haar klanten oplossingen in een breed scala van industrieën met marktbepalende producten, toepassingsexpertise en op chemie gebaseerde innovaties. We leveren oplossingen op maat met een breed scala aan industriële en speciale chemische producten voor markten, waaronder coatings, kunststoffen, koeling en airconditioning, transport, halfgeleider- en consumentenelektronica, de algemene industrie, en olie en gas. Onze vlaggenschipproducten omvatten prominente merken zoals Ti-Pure™, Opteon™, Freon™, Teflon™, Viton™, Nafion™ en Krytox™. Het bedrijf heeft ongeveer 6.400 medewerkers en 29 productielocaties met ongeveer 3.300 klanten in ongeveer 120 landen. Chemours heeft het hoofdkantoor in Wilmington, Delaware en is genoteerd aan de NYSE onder het symbool CC.

Voor meer informatie nodigen we u uit om chemours.com te bezoeken of ons te volgen op Twitter @Chemours of LinkedIn.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, die risico's en onzekerheden inhouden. Toekomstgerichte verklaringen bieden huidige verwachtingen van toekomstige gebeurtenissen op basis van bepaalde veronderstellingen en omvatten elke verklaring die niet rechtstreeks verband houdt met een historisch of actueel feit. De woorden 'geloven,' 'verwachten,' 'zullen,' 'anticiperen,' 'plannen,' 'schatten,' 'doel,' 'projecteren' en soortgelijke uitdrukkingen duiden in het algemeen op 'toekomstgerichte verklaringen' die alleen gelden op de datum waarop dergelijke verklaringen zijn afgelegd. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen onder meer betrekking hebben op de uitkomst of oplossing van lopende of toekomstige milieuverplichtingen, de aanvang, uitkomst of oplossing van een regelgevend onderzoek, onderzoek of procedure, de initiatie, uitkomst of schikking van een geschil, wijzigingen in milieuregelgeving in de VS of andere rechtsgebieden die van invloed zijn op de vraag naar of de acceptatie van onze producten, verwachte toekomstige operationele en financiële prestaties voor onze segmenten afzonderlijk en ons bedrijf als geheel, bedrijfsplannen, vooruitzichten, streefwaarden, doelen en verplichtingen, kapitaalinvesteringen en projecten en beoogde kapitaaluitgaven, plannen voor dividenden of inkoop van eigen aandelen, toereikendheid of een lange levensduur van de bescherming van intellectueel eigendom, kostenbesparingen of besparingsdoelstellingen, plannen om de winstgevendheid en groei te vergroten, en ons vermogen om acquisities te doen, overgenomen bedrijven of activa in onze activiteiten te integreren en verwachte synergieën of kostenbesparingen te realiseren, die allemaal onderhevig zijn aan aanzienlijke risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die in dergelijke verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op bepaalde veronderstellingen en verwachtingen van toekomstige gebeurtenissen die mogelijk niet nauwkeurig zijn of niet worden gerealiseerd. Deze verklaringen zijn geen garantie voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen houden ook risico's en onzekerheden in die buiten de controle van Chemours liggen. Bovendien heeft de huidige COVID-19-pandemie een aanzienlijke impact gehad op de nationale en mondiale economie en de grondstoffen- en financiële markten, wat een negatief effect heeft gehad en naar verwachting zal blijven hebben op onze financiële resultaten. De volledige omvang en impact van de pandemie wordt nog steeds bepaald en omvatte tot op heden aanzienlijke volatiliteit op de financiële en grondstoffenmarkten en een ernstige verstoring van de economische activiteit. De reactie van de publieke en private sector heeft geleid tot reisbeperkingen, tijdelijke bedrijfssluitingen, quarantaines, volatiliteit op de aandelenmarkten en onderbrekingen in de consumenten- en commerciële activiteit wereldwijd. Zaken buiten onze controle hebben invloed gehad op ons bedrijf en onze activiteiten en kunnen ons vermogen om goederen en diensten aan klanten te leveren belemmeren of kunnen blijven belemmeren, verstoringen in onze toeleveringsketens veroorzaken, nadelige gevolgen hebben voor onze zakenpartners, de vraag naar onze producten aanzienlijk verminderen, nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van ons personeel of andere onvoorspelbare gebeurtenissen veroorzaken. Daarnaast kunnen er andere risico's en onzekerheden zijn die Chemours op dit moment niet kan identificeren of waarvan die Chemours momenteel niet verwacht dat ze een materiële impact zullen hebben op haar activiteiten. Factoren die deze verschillen kunnen veroorzaken of ertoe kunnen bijdragen, zijn onder meer de risico's, onzekerheden en andere factoren die zijn besproken in onze deponeringen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, inclusief in ons kwartaalrapport op formulier 10-Q voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2022 en in ons jaarverslag op formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2021. Chemours aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen om welke reden dan ook te herzien of bij te werken, behalve zoals vereist door de wet.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.