The Chemours Company heeft aangekondigd de productie van Chemours HFC-152a met ongeveer 20% uit te breiden. De uitbreiding helpt niet alleen te voldoen aan de vraag van klanten naar drijfgassen en schuimblaasmiddelen met een lager aardopwarmingsvermogen (GWP), maar zorgt ook voor minder VOC's (vluchtige organische stoffen) in consumentenproducten en ondersteunt de groeiende vraag naar producten voor thermisch isolatieschuim. De capaciteitsuitbreiding zal plaatsvinden in de productiefaciliteit van het bedrijf in Ingleside, Texas - 20 minuten buiten Corpus Christi - en zal naar verwachting medio 2024 voltooid zijn.

HFC-152a is een veelzijdig, laag GWP, niet VOS, drijfgas voor spuitbussen en schuimblaasmiddel dat gebruikt wordt in een breed scala aan persoonlijke verzorgings-, huishoudelijke, industriële en bouwtoepassingen. Als enige binnenlandse leverancier van HFC-152a in de V.S. geeft de capaciteitsuitbreiding klanten vertrouwen op lange termijn in een zich ontwikkelend regelgevend landschap, en maakt ze de beschikbaarheid mogelijk van meerdere producten, variërend van kleefstoffen en smeeroliën tot haarverzorgings- en bodysprayproducten en thermisch isolerend schuim. Chemours HFC- 152a wordt verkocht in de markt voor schuimblaasmiddelen als Formacel? Z-2 en op de markt voor drijfgas voor spuitbussen als HP 152a.

Chemours is de enige binnenlandse producent van HFK-152a en blijft klanten ondersteunen door te voldoen aan de groeiende marktvraag naar duurzame oplossingen voor de markt van drijfgas en schuim.