The Chemours Company heeft op de HVAC&R Japan 2024 haar stappenplan aangekondigd voor de volgende generatie oplossingen voor thermisch beheer. Dit plan met drie horizonten omvat commerciële productadoptie, samenwerking bij de ontwikkeling van nieuwe mengsels en productontwikkeling van de volgende generatie - die momenteel allemaal aan de gang zijn. horizon één, commerciële productadoptie, omvat de voortzetting van de toewijding van het bedrijf aan de ondersteuning van de adoptie van zijn huidige productaanbiedingen, waaronder de Opteon?

XL- en XP-serie koelmiddelen zonder ozonafbrekend vermogen (ODP) en met een laag aardopwarmingsvermogen (GWP), die de optimale balans bieden tussen prestaties, duurzaamheid en kosten, en zijn geclassificeerd als niet- of licht ontvlambare koelmiddelen. Horizon twee is gericht op samenwerking met klanten om de meest veelbelovende ontwikkelingsmengsels met lagere GWP's te identificeren om te voldoen aan de komende afbouwfasen en om het reeds robuuste portfolio van ultralage GWP-producten van Chemours te ondersteunen, zoals Opteon? YF.

Voortbouwend op het prestatie-, veiligheids- en duurzaamheidsprofiel van haar Opteon?? portfolio, is horizon drie de investering in de ontwikkeling van de volgende generatie oplossingen voor thermisch beheer. Chemours verwacht dat deze nieuwe gefluïdiseerde technologie kritieke eigenschappen in balans zal brengen, van GWP tot ontvlambaarheid tot afbraakprofiel en prestaties, om te voldoen aan de behoeften van de klant en het veranderende regelgevingslandschap.

Het is de bedoeling van het bedrijf om deze innovatieve en duurzame oplossingen in 2025 beschikbaar te hebben voor kwalificatie door de klant. Chemours' diepgaande kennis van chemie en technische capaciteiten stellen het bedrijf in staat om hand in hand met klanten oplossingen te ontwikkelen voor hun moeilijkste technische problemen en de creatie mogelijk te maken van producten die voldoen aan de marktvraag naar duurzamere oplossingen. Chemours zal zijn Opteon?

portfolio in de schijnwerpers zetten op de HVAC& R Japan 2024 in stand 012 op de Expo in Tokio, Japan, van 30 januari tot 2 februari 2024.