De Chemours Company kondigde deze managementacties aan naar aanleiding van het besluit van de Raad van Bestuur van Chemours om President en Chief Executive Officer Mark Newman, Senior Vice President en Chief Financial Officer Jonathan Lock en Vice President, Controller en Principal Accounting Officer Camela Wisel met administratief verlof te sturen. Het verlof van de heer Newman, de heer Lock en mevrouw Wisel is in afwachting van de afronding van een intern onderzoek onder toezicht van het Audit Committee van de Raad van Bestuur met de hulp van onafhankelijke externe adviseurs. Dit onderzoek heeft onder meer betrekking op de processen voor het beoordelen van meldingen aan de Chemours Ethics Hotline, de praktijken van het bedrijf voor het beheer van werkkapitaal, met inbegrip van de daarmee samenhangende invloed op de maatstaven binnen de incentive-programma's van het bedrijf, bepaalde niet-GAAP maatstaven die zijn opgenomen in deponeringen bij de Securities and Exchange Commission of anderszins openbaar zijn gemaakt, en daarmee samenhangende openbaarmakingen.