The Chemours Company heeft aangekondigd dat Susan Kelliher, Senior Vice President People, formeel heeft aangegeven eind september 2023 met pensioen te willen gaan bij Chemours. Als onderdeel van haar overgangsplan zal mevrouw Kelliher met ingang van 1 oktober fungeren als strategisch adviseur van het bedrijf, uitsluitend gericht op organisatorische effectiviteit, en rechtstreeks rapporteren aan CEO Mark Newman. Met deze verandering wordt Ron Charles, Vice President Talent en Cultuur en Human Resources Business Partner (HRBP) voor Titanium Technologies, met ingang van 1 oktober gepromoveerd tot Senior Vice President People en krijgt hij de leiding over alle aspecten van de personeelsfunctie.

Mevrouw Kelliher heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van human resources en is sinds 2017 lid van het directieteam van Chemours. Bij Chemours bouwde mevrouw Kelliher aan een zeer uitgebreide talentenbank die de indrukwekkende prestaties van de bedrijven voedde. Om hooggekwalificeerde professionals aan te trekken, voerde zij salaristransparantie in en veranderde zij het landschap van secundaire arbeidsvoorwaarden in 'best-in-class' door aanbiedingen te introduceren zoals flexibele werkroosters, uitgebreid ouderschapsverlof, een verbeterd welzijnsprogramma, hulp bij studieleningen en adoptieondersteuning.

Susan's passie voor het ontwikkelen van de beste en slimste mensen met verschillende achtergronden en ervaringen zorgde voor het meest diverse personeelsbestand en directieteam in onze geschiedenis. Zij vulde deze prestatie aan door de eerste Diversity Council van het bedrijf op te richten, waarvan zij de uitvoerende sponsor was. Ze leidde ook de invoering van de Great Place to Work-certificering?

als een inzichtelijke maatstaf voor de stemming onder medewerkers en om mogelijkheden voor voortdurende verbetering van de werkomgeving in kaart te brengen. Als gevolg hiervan realiseerde het bedrijf beter dan marktconforme retentiepercentages en behaalde het driemaal de hoge eer van Great Place to Work Certification? in de V.S. en in 14 extra regio's voor 2023-2024.

De heer Charles neemt zijn nieuwe leidinggevende functie op zich met 24 jaar ervaring op het gebied van human resources, productie en arbeidsverhoudingen, waarvan meer dan 18 jaar in de chemische industrie. Tijdens zijn zesjarige loopbaan bij Chemours heeft de heer Charles bijgedragen aan de prestaties van Chemours door middel van verschillende leidinggevende HR-taken in de fluorproducten-, fluorchemicaliën- en titaniumtechnologieënsector.

Hij heeft ook leiding gegeven aan de personeelsaspecten van verschillende grootschalige, transformatieve bedrijfsinitiatieven, waaronder de overname van Southern Ionics Minerals en de afstoting van de methylamines business line. Gebruikmakend van zijn ruime ervaring met personeel in de frontlinie, heeft de heer Charles een belangrijke invloed gehad op de fabrieken van Chemours door het tijdregistratiesysteem voor het hele bedrijf te automatiseren, waardoor de efficiëntie en effectiviteit van de processen is verbeterd. Hij speelde ook een leidende rol bij het vormen van de strategie en aanpak voor onderhandelingen en optimalisatie van arbeidscontracten op kritieke productielocaties.

Meer recentelijk heeft hij zijn verantwoordelijkheid uitgebreid met het leiderschap van de Culture and Talent organisatie, waar hij een high-performance team samenstelde, het talent acquisitieproces verbeterde en programma's, beleid en tools ontwikkelde voor frontlinie- en kantoormedewerkers. Voor Chemours bekleedde de heer Charles verschillende leidinggevende functies bij Phillips 66, Albemarle Corporation, Frito Lay en Texas Instruments. Daar deed hij uitgebreide ervaring op als HR-leider van miljarden business units en hun frontline workforce en leidde hij de personeelsaspecten van complexe fusies, afstotingen en organisatorische herstructureringen.