The Chemours Company heeft een niet-gecontroleerde voorlopige winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023. Voor het jaar eindigend op 31 december 2023 verwacht het bedrijf een netto-omzet van ongeveer $6,0 miljard, vergeleken met een netto-omzet van $6,8 miljard voor het jaar eindigend op 31 december 2022. Het nettoverlies toerekenbaar aan Chemours voor het jaar eindigend op 31 december 2023 binnen een bandbreedte van $(225) miljoen tot $(235) miljoen, vergeleken met de nettowinst toerekenbaar aan Chemours voor het jaar eindigend op 31 december 2022 van $578 miljoen.

Het nettoverlies voor het jaar eindigend op 31 december 2023 omvat $ 746 miljoen aan schikkingen voor belastingen in rechtszaken en $ 153 miljoen aan herstructurerings-, activagerelateerde en andere kosten, gecompenseerd door een nettowinst van $ 106 miljoen voor belastingen in verband met de verkoop van de Glycolzuur-activiteiten in 2023.