Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.

● Volgens Refinitiv is de ESG-score van het bedrijf goed in vergelijking met zijn sector.


Sterke punten

● Het bedrijf is een van de laagst gewaardeerde bedrijven. De verhouding "ondernemingswaarde op omzet" is 0.56 voor het boekjaar 2023.

● Gezien de positieve kasstromen die de activiteiten van het bedrijf genereren, is het waarderingsniveau van het bedrijf een troef.

● De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● De analisten die de consensus vormen, hebben hun opinie over het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden sterk bijgesteld.

● De zichtbaarheid in verband met de activiteit van de Groep lijkt relatief goed te zijn, gezien de kleine verschillen in de schattingen van de verschillende analisten.

● De richtkoersen van de analisten liggen allemaal relatief dicht bij elkaar, wat wijst op een goed zicht op de waardering van het bedrijf.


Zwakke punten

● Als percentage van de omzet en zonder rekening te houden met provisies en waardeverminderingen, heeft de onderneming betrekkelijk lage marges.

● De marges die het bedrijf genereert zijn relatief laag.