Op 10 april 2024 diende As You Sow een vrijgestelde verklaring in om volmachten te vragen en drong er bij de aandeelhouders van The Coca-Cola Company op aan om voor een aandeelhoudersvoorstel te stemmen, waarin de Raad van Bestuur verzocht wordt om een openbaar rapport uit te brengen, met weglating van vertrouwelijke informatie en tegen redelijke kosten, waarin bekende of potentiële risico's of kosten voor het Bedrijf en haar werknemers, veroorzaakt door de afname in de kwaliteit van hun toegankelijke medische zorg en de strategie van het Bedrijf om deze schade te verminderen, gedetailleerd worden beschreven, op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het Bedrijf die gepland staat op 1 mei 2024.