De kwartaalresultaten van het eerste kwartaal van 2023, gepubliceerd op 24 april, tonen opnieuw hoe inflatiebestendig het bedrijf wel is: vergeleken met het eerste kwartaal van 2022 stijgen de verkochte volumes met maar 1 %, de omzet daarentegen groeit met 5 % dankzij prijsverhogingen.

De operationele marge daalt met 180 basispunten, van 32,5 % naar 30,7 %, wat eerder te wijten is aan een sterke dollar dan aan de inflatoire context. Er zijn evenmin zorgen over de kasstroom, die dit kwartaal laag is vanwege tijdelijke aanpassingen aan het werkkapitaal.

Het management verwacht nog steeds een vrije kasstroom van 9,5 miljard dollar dit jaar, wat op een genormaliseerde basis - zonder pandemiejaar en zonder het vervormde beeld van het werkkapitaal - een historisch record zou zijn. Deze dynamiek wordt ondersteund door goede prestaties in de niet-frisdranksegmenten. Het koffiemerk Costa bijvoorbeeld is bijzonder succesvol in Engeland en China. Coca-Cola's terugkeer naar mineraalwater via het merk Smartwater verloopt beter dan de eerste poging. En het bedrijf wint marktaandeel op de enorme Indiase markt.

Op de lange termijn, zeg maar de periode tussen 2012 en 2022, zien we een herstel van de groei - na een daling van de verkopen aan het begin van de periode - in combinatie met een duidelijke uitbreiding van de operationele marges. Gemiddeld genereerde Coca-Cola over deze periode een jaarlijkse vrije kasstroom van 8 miljard dollar. Driekwart daarvan werd uitgekeerd als dividend, terwijl het resterende kwart werd aangewend voor aandeleninkoop - een zinvolle kapitaalallocatie gezien de aandelenkoers nooit laag genoeg is geweest om de inkoop te versnellen.

Coca-Cola-aandelen lijken in werkelijkheid meer op obligaties, met een coupon - een vrije kasstroom per aandeel - die gemiddeld 1,8 dollar bedraagt over het decennium. Met een aandelenkoers van 64 dollar, of 35 keer de winst, is het geen verrassing dat de uitzonderlijke veerkracht van de onderliggende activiteiten tot uiting komt in de huidige waardering.