The Global Smaller Companies Plc (LSE:GSCT) begint op 28 juli 2023 met de inkoop van aandelen onder het programma dat door de aandeelhouders is goedgekeurd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 28 juli 2023. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om maximaal 77.946.388 aandelen in te kopen, wat 14,99% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt. De minimumprijs die voor dergelijke aandelen mag worden betaald is 2,5p per aandeel, en de maximumprijs die voor dergelijke aandelen mag worden betaald zal niet hoger zijn dan het hoogste van een bedrag gelijk aan 105% van de gemiddelde marktwaarde van een aandeel gedurende vijf werkdagen voorafgaand aan de datum van de marktkoop en de hoogste van de prijs van de laatste onafhankelijke handel en het hoogste huidige onafhankelijke bod zoals bepaald. De teruggekochte aandelen zullen worden ingetrokken of aangehouden als eigen aandelen. Tenzij eerder verlengd of herroepen, zal het aandeleninkoopprogramma op zijn vroegst aflopen bij de sluiting van de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het bedrijf in 2024, of bij het verstrijken van 15 maanden na het aannemen van dit besluit. Op 19 juni 2023 had het bedrijf 522.471.122 aandelen in omloop.

Stifel Nicolaus Europe Limited trad op als makelaar voor het bedrijf.