Het bestuur van The Henderson Smaller Companies Investment Trust plc heeft een verhoogd slotdividend van 19,0p per aandeel aanbevolen dat, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse algemene vergadering, op 9 oktober 2023 zal worden uitgekeerd aan aandeelhouders die op 25 augustus 2023 in het register staan ingeschreven. De aandelen noteren ex-dividend op 24 augustus 2023.