Link Real Estate Investment Trust (SEHK:823) begint op 4 januari 2024 met de inkoop van aandelen onder het programma dat door de aandeelhouders is goedgekeurd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 19 juli 2023. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om tot 255.384.509 eenheden terug te kopen, wat 10% van het uitgegeven aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Het doel van de inkoop is om de intrinsieke waarde per aandeel en/of de winst per aandeel te verhogen.

De terugkoop zal plaatsvinden uit de fondsen die wettelijk beschikbaar zijn voor dit doel in overeenstemming met de trustakte en de toepasselijke wet- en regelgeving in Hongkong. De ingekochte aandelen zullen worden ingetrokken. De bevoegdheid vervalt op de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de datum waarop de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders moet worden gehouden of de datum waarop de bevoegdheid volledig is uitgevoerd, tenzij deze wordt gewijzigd of ingetrokken in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Op 19 juli 2023 had het bedrijf 2.553.845.091 aandelen uitstaan.