Link Real Estate Investment Trust heeft een winstverwachting afgegeven voor het jaar eindigend op 31 maart 2020. De Raad van Bestuur van de Beheerder verwacht dat de financiële resultaten van Link negatief beïnvloed zullen worden en dat Link een nettoverlies zal rapporteren voor het jaar eindigend op 31 maart 2020 als gevolg van (i) de verwachte daling in de waardering van het vastgoed; en (ii) de instelling van een ondersteuningsregeling en meervoudige maatregelen om huurders te ondersteunen, waarvan hieronder nadere details worden uiteengezet. De Raad verwacht ook dat de uitkeerbare inkomsten voor het jaar eindigend op 31 maart 2020 stabiel zullen blijven.