The Shiga Bank, Ltd. kondigt een herdenkingsdividend aan van JPY 10,00 per aandeel voor het tweede kwartaal van het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Geplande begindatum van de dividendbetalingen: 5 december 2023.