Overzicht

● Volgens Refinitiv is de ESG-score van het bedrijf goed in vergelijking met zijn sector.


Sterke punten

● Het bedrijf is een van de laagst gewaardeerde bedrijven. De verhouding "ondernemingswaarde op omzet" is 0.01 voor het boekjaar 2023.

● Het bedrijf lijkt ondergewaardeerd gelet op de boekhoudkundige waarde van zijn nettoactief.

● In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.

● Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.


Zwakke punten

● De groep is een van de bedrijven met de zwakste groeivooruitzichten volgens de taxaties van analisten.

● De vooruitzichten voor de winstgroei van het bedrijf ontbreekt het aan dynamiek en zijn een zwak punt.

● De rendabiliteit van de onderneming vóór rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen wordt gekenmerkt door fragiele marges.

● De rentabiliteit van de activiteit is een aanzienlijk zwakte voor de onderneming.

● De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 250.62 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.

● In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun winstverwachtingen regelmatig naar beneden bijgesteld.

● In de afgelopen vier maanden is de winst die de analisten van deze onderneming verwachtten, grotendeels naar beneden bijgesteld.

● De taxaties van analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming verschillen in relatief grote mate. De zichtbaarheid in verband met de activiteit van het bedrijf lijkt relatief laag.

● De koersdoelen van de analisten die het aandeel volgen, verschillen aanzienlijk. Dit betekent dat de onderneming en haar activiteiten moeilijk te beoordelen zijn.