ESSEN (dpa-AFX) - De raad van commissarissen van het industriële concern Thyssenkrupp heeft tegen de stemmen van alle werknemersvertegenwoordigers in twee nieuwe functies toegevoegd aan de raad van bestuur. Het besluit van de raad van commissarissen werd woensdag scherp bekritiseerd door werknemers. "Voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf worden er bestuursleden benoemd ondanks de unanieme afwijzing van de werknemers", aldus een verklaring die IG Metall woensdagavond publiceerde.

De Raad van Commissarissen van de industriële groep benoemde de twee nieuwe bestuursleden woensdag met de stemmen van de vertegenwoordigers van de aandeelhouders. Ze vormen een uitbreiding van de raad van bestuur, die voorheen uit drie leden bestond. Volkmar Dinstuhl, tot voor kort hoofd van het nu opgeheven segment Multi Tracks en verantwoordelijk voor sourcing- en verkoopprojecten, wordt op 1 januari ook benoemd tot lid van de Raad van Bestuur, net als Ilse Henne. De manager is momenteel lid van de Raad van Bestuur van de handelsdivisie.

Van werknemerszijde wordt vooral kritiek geuit op het feit dat de uitbreiding van de Raad van Bestuur in strijd is met de lopende besparingsprogramma's. "Zelfs een dozijn bestuursleden zal niet in staat zijn om dit bedrijf te runnen tegen de eigen werknemers. Water preken en wijn drinken zal niet tot succes leiden", zeiden ze. Tijdens dezelfde vergadering werd Schott CFO Jens Schulte unaniem gekozen als opvolger van vertrekkend CFO Klaus Keysberg. De verandering is gepland voor de tweede helft van het boekjaar 2023/24 (30 september).

In haar aankondiging sprak de werknemersbank van een "cultuurbreuk in medezeggenschap" en een "keerpunt". De aandeelhouders en de nieuwe CEO López hebben gebroken met de beproefde medezeggenschapspraktijk bij thyssenkrupp. Dit zal zijn sporen nalaten en blijvende schade toebrengen aan de voorheen evenwichtige en constructieve dialoog in de Raad van Commissarissen.

Volgens Thyssenkrupp is de benoeming bedoeld om de Raad van Bestuur sterker te richten op operationele prestaties en de verdere ontwikkeling van de portefeuille. De reorganisatie betekent ook dat de divisies van Thyssenkrupp in de toekomst zullen worden toegewezen aan individuele leden van de Raad van Bestuur.

De grootste aandeelhouder van Thyssenkrupp is de Krupp Stichting met een belang van 21 procent. De voorzitster van de Raad van Bestuur, Ursula Gather, is lid van de 20-koppige Raad van Commissarissen. De stichting verwelkomde donderdag uitdrukkelijk de aangekondigde uitbreiding van de Raad van Bestuur. De stichting kondigde in Essen aan dat de nieuwe structuur het aanvullende bestuur in staat stelt om optimaal om te gaan met de uitdagende omgeving. Het huidige prestatieprogramma kan zo doelgericht worden voortgezet./nas/DP/jha