Tianjin Capital Environmental Protection Group Limited heeft op de zesentwintigste vergadering van de negende vergadering van de Raad van Bestuur van het bedrijf, gehouden op 16 januari 2024, de verkiezing van de heer Tang Fusheng als voorzitter van de negende vergadering van de Raad van Bestuur van het bedrijf goedgekeurd. De Raad stemde ermee in om de heer Tang Fusheng te kiezen als voorzitter van de negende vergadering van de Raad van het Bedrijf om het werk van de Raad voor te zitten en zijn functie uit te oefenen voor een termijn die overeenkomt met zijn termijn als bestuurder van de negende vergadering van de Raad van het Bedrijf. Verkiezing van de heer Wang Yongwei als lid van het Auditcomité van de Raad van de Onderneming.

De Raad stemde ermee in dat de heer Wang Yongwei lid zal zijn van het Auditcomité van de negende zitting van de Raad van de Onderneming voor een termijn die evenredig is met zijn ambtstermijn als bestuurder van de negende zitting van de Raad. Verkiezing van de heer Tang Fusheng en de heer Pan Guangwen als leden van het Benoemingscomité van de Raad van Bestuur van de Onderneming. De Raad stemde ermee in dat de heer Tang Fusheng en de heer Pan Guangwen lid zullen zijn van het Benoemingscomité van de negende sessie van de Raad van Bestuur van de Onderneming voor een termijn die overeenstemt met hun ambtstermijn als bestuurder van de negende sessie van de Raad.

Verkiezing van de heer Tang Fusheng en de heer Pan Guangwen als leden van het Strategisch Comité van de Raad van Bestuur van de Onderneming en verkiezing van de voorzitter ervan. De Raad stemde ermee in dat de heer Tang Fusheng en de heer Pan Guangwen lid zullen zijn van het Strategisch Comité van de negende zitting van de Raad van Bestuur van de Onderneming voor een termijn die overeenstemt met hun mandaat als bestuurder van de negende zitting van de Raad, en stemde ermee in dat de heer Tang Fusheng de voorzitter van het Strategisch Comité zal zijn en het werk van het Strategisch Comité zal voorzitten.