De Raad van Bestuur van Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited heeft op de jaarlijkse algemene vergadering die op 15 mei 2024 wordt gehouden, aanbevolen dividenden uit te keren voor een totaalbedrag van RMB 985.802.593,28 op basis van RMB 12,80 (inclusief belastingen) voor elke tien (10) aandelen in het kapitaal van het bedrijf. Het voorgestelde dividend is betaalbaar voor alle geplaatste gewone aandelen in het kapitaal van het Bedrijf per de door het Bedrijf vast te stellen registratiedatum voor het bepalen van de rechten van aandeelhouders op het slotdividend.