Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited heeft op haar AVA, die gehouden werd op 15 mei 2024, ingestemd met de voorgestelde benoeming van de heer Zhong Ming als onafhankelijk bestuurder van het bedrijf met ingang van de datum van de AVA. Na afloop van de AVA heeft de Vennootschap aangekondigd dat de heer Zhong, die is benoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, zal worden benoemd tot lid van het Auditcomité. Hij wordt door de Raad als onafhankelijk beschouwd in de zin van Rule 704(8) van het Listing Manual.

Mevrouw Li Qing (mevrouw Li), een Onafhankelijk en Niet-Uitvoerend Bestuurder, is afgetreden als Bestuurder van de Vennootschap aan het einde van de AvA, aangezien zij zich niet herkiesbaar heeft gesteld. Mevrouw Li was voorheen voorzitter van de Benoemingscommissie en lid van de Auditcommissie.