Tianjin Saixiang Technology Co.,Ltd heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2020. Voor het volledige jaar kondigde het bedrijf een omzet aan van CNY 361,005 miljoen, vergeleken met CNY 531,347 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg CNY 107,627 miljoen, tegen een bedrijfsresultaat van CNY 11,159 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg CNY 102,315 miljoen, tegen een netto-inkomen van CNY 10,892 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,17 tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CNY 0,02 een jaar geleden.