Algemene vergadering 2022 - 2023

15 mei 2024

1

Aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen

Aantal uitgegeven aandelen

36 363 637

Aantal vertegenwoordigde aandelen

8 818 896

Percentage vertegenwoordigde aandelen

24,25%

Gewone Algemene Vergadering

Kennisname van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Benoeming van nieuwe commissaris

Toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Toelichting bij het jaarverslag door Manu Vandenbulcke CEO

BOEKJAAR 18 MAANDEN

UITSTEKEND INVESTERINGSJAAR

STERKE RESULTATEN

STIJGING VAN DE UITKERING

BOEKJAAR 18 MAANDEN

UITSTEKEND INVESTERINGSJAAR

STERKE RESULTATEN

STIJGING VAN DE UITKERING

BOEKJAAR 18 MAANDEN

UITSTEKEND INVESTERINGSJAAR

STERKE RESULTATEN

STIJGING VAN DE UITKERING

TINC laat zich inspireren door

de volgende maatschappelijke thema's

Koolstofarme wereld

Digitalisering

Building Back Better

Zorg en Welzijn

10

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

TINC Comm. VA published this content on 15 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 May 2024 15:53:27 UTC.