TINC NV rapporteerde resultaten voor de achttien maanden eindigend op 31 december 2023. Voor de achttien maanden rapporteerde het bedrijf een omzet van EUR 1,21 miljoen. De omzet bedroeg EUR 83,21 miljoen.

De nettowinst bedroeg EUR 50,9 miljoen. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 1,4. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 1,4.