De raad van bestuur van TMX Group Limited heeft een dividend vastgesteld van $0,18 op elk uitstaand gewoon aandeel. Dit dividend is betaalbaar op 1 december 2023 aan aandeelhouders die op 17 november 2023 bij sluiting van de handelsdag als zodanig staan geregistreerd. TMX Group deelt hierbij mede dat dit dividend is aangemerkt als een "in aanmerking komend dividend" voor Canadese inkomstenbelastingdoeleinden.