De raad van bestuur van TMX Group Limited heeft een dividend vastgesteld van $0,18 op elk uitstaand gewoon aandeel. Dit dividend is betaalbaar op 1 december 2023 aan aandeelhouders die op 17 november 2023 aan het einde van de handelsdag als zodanig staan geregistreerd.