De Raad van Bestuur van TMX Group Limited heeft een dividend vastgesteld van $0,18 op elk uitstaand gewoon aandeel. Dit dividend is betaalbaar op 8 maart 2024 aan aandeelhouders die bij kantoorsluiting op 23 februari 2024 als zodanig staan geregistreerd.