TotalEnergies SE sluit zich aan bij zeven grote bedrijven om een internationale coalitie te vormen ter ondersteuning van de ontwikkeling van de productie en het gebruik van e-natural gas (e-NG), een synthetisch aardgas dat geproduceerd wordt uit hernieuwbare waterstof en CO2. e-NG kan getransporteerd en/of vloeibaar gemaakt worden en vervolgens verkocht worden zoals aardgas, met behulp van bestaande infrastructuur. Het kan dus door eindklanten worden gebruikt zonder enige aanpassing aan hun faciliteiten, waardoor het een bijzonder interessante synthetische brandstof is om hun decarbonisatie-inspanningen te ondersteunen.

TotalEnergies en haar partners ? Engie, Mitsubishi Corporation, Osaka Gas, Sempra Infrastructure, TES, Tokyo Gas en Toho Gas ? bundelen hun expertise en inspanningen om de "e-NG Coalition" op te richten, die tot doel heeft de ontwikkeling van e-NG op een betrouwbare, betaalbare en duurzame manier te ondersteunen.

De coalitie heeft als doel om: het gebruik van e-NG te bevorderen en het ontstaan van een wereldwijde markt te ondersteunen; adequate ondersteuning door beleidsmakers en harmonisatie van toepasselijke regelgeving en normen te bevorderen; en de samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden te versterken, langs de gehele waardeketen en in alle regio's. TotalEnergies bestudeert momenteel het Live Oak e-NG project met Tree Energy Solutions (TES), om tegen 2030 100.000 tot 200.000 ton e-NG per jaar te produceren in de Verenigde Staten.

De e-NG Coalitie zal daarom profiteren van de expertise die TotalEnergies via dit project verwerft, evenals van haar expertise op het gebied van hernieuwbare energieopwekking, grootschalig projectbeheer, vloeibaarmaking van gas en de ontwikkeling van groene waterstofprojecten.