Japan is geleidelijk kernenergie terug aan het brengen in zijn energiemix om de doelstellingen van koolstofneutraliteit te bereiken en om de import van vloeibaar aardgas (LNG), dat het van elders importeert, waaronder uit Rusland, te verminderen.

Tohoku, met de Onawaga centrale die van alle Japanse kerncentrales het dichtst bij het epicentrum van de beving met een kracht van 9 magnitude in maart 2011 lag, heeft toestemming gekregen van de regelgevende instanties om de nr. 2 reactor in 2020 opnieuw op te starten, maar heeft vertraging opgelopen bij de voltooiing van veiligheidsconstructiemaatregelen.

Op woensdag zei het bedrijf dat het een vertraging van enkele maanden verwachtte bij het voltooien van de veiligheidsmaatregelen die eerder voor februari waren gepland. Het tijdschema voor de herstart van de reactor, die gepland was voor mei, zal ook worden gewijzigd, zei Tohoku, zonder een nieuw tijdschema te geven.

De centrale werd overspoeld door de tsunami van 2011, maar overleefde met een intact koelsysteem, waardoor de reactoren gespaard bleven van de dreiging van een meltdown zoals die zich voordeed in de Fukushima Daiichi-centrale van Tokyo Electric Power in het zuiden.

Japan's Hokuriku Electric Power meldde zondag een klein olielek uit haar Shika kerncentrale, die op Nieuwjaarsdag door een krachtige aardbeving werd opgeschrikt, maar zei dat de externe stralingsniveaus niet waren aangetast en dat er geen nadelige gevolgen waren voor het milieu of de menselijke gezondheid.

Dagen voor de beving met een kracht van 7,6 magnitude, die meer dan 200 mensen het leven heeft gekost in de regio Hokuriku, hief de Japanse toezichthouder voor kernenergie een operationeel verbod op voor de Kashiwazaki-Kariwa kerncentrale van Tokyo Electric Power, de grootste ter wereld.

Voor de hervatting van de centrale, die offline was na de ramp in Fukushima, is toestemming nodig van de lokale overheden van de prefectuur Niigata, de stad Kashiwazaki en het dorp Kariwa, waar de centrale staat, en het is nog niet bekend wanneer deze hervatting zal plaatsvinden.