Ter gelegenheid van de rondetafelconferentie "Eliminating Methane Emissions by 2030", georganiseerd door het COP28 voorzitterschap, kondigt TotalEnergies de ondertekening aan van drie samenwerkingsovereenkomsten met nationale olie- en gasbedrijven (Petrobras in Brazilië, SOCAR in Azerbeidzjan en Sonangol in Angola) voor het uitvoeren van methaandetectie- en meetcampagnes met behulp van de AUSEA technologie op olie- en gasinstallaties in Brazilië, Azerbeidzjan en Angola. Deze overeenkomsten tonen het engagement van TotalEnergies en de deelnemende nationale olie- en gasbedrijven om methaanemissies te identificeren, kwantificeren en verminderen en om de hele olie- en gasindustrie aan te moedigen om te streven naar nul methaanuitstoot tegen 2030.

De AUSEA-gasanalysator, ontwikkeld door TotalEnergies en haar R&D-partners, wordt ingezet op een drone en is momenteel een van de nauwkeurigste technologieën ter wereld om methaanemissies op te sporen en te meten. Methaanemissies zijn afkomstig van verschillende bronnen: landbouwactiviteiten, productie en gebruik van fossiele brandstoffen, ontbindend afval, enz. Voor de olie- en gassector is het terugdringen van de methaanuitstoot bij de productie van koolwaterstoffen een prioriteit bij de inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken.

Nadat de methaanemissies van de geëxploiteerde sites tussen 2010 en 2020 gehalveerd waren, heeft TotalEnergies ambitieuze doelen gesteld om de inspanningen op te voeren en de methaanemissies tegen 2025 met nog eens 50% te verminderen ? met de ambitie om dit doel een jaar eerder te bereiken, in 2024 - en met 80% in 2030, vergeleken met 2020. In dit verband heeft het bedrijf vorig jaar een wereldwijde campagne uitgevoerd om de methaanuitstoot van haar upstream-activiteiten te meten met behulp van de AUSEA-technologie.

TotalEnergies zet zich ook in om samen met andere nationale en internationale oliemaatschappijen het Oil and Gas Methane Partnership (OGMP 2.0) kader van de Verenigde Naties te promoten. Het bedrijf heeft nu al drie jaar op rij de OGMP Gold Standard status. Sinds 2017 werkt het bedrijf samen met R&D-partners (CNRS en de Universiteit van Reims Champagne-Ardenne) aan de ontwikkeling van de baanbrekende AUSEA-technologie (Airborne Ultralight Spectrometer for Environmental Applications) voor het detecteren en kwantificeren van broeikasgasemissies.

AUSEA bestaat uit een miniatuur duale sensor die in staat is om methaan- en kooldioxide-emissies te detecteren en tegelijkertijd de bron ervan te identificeren. Deze ultralichte, op een drone gemonteerde technologie biedt toegang tot moeilijk bereikbare emissiepunten en levert zeer nauwkeurige metingen voor alle soorten industriële installaties, zowel onshore als offshore. Deze technologie betekent een stap voorwaarts in het opsporen en meten van methaanemissies in vergelijking met traditionele technieken zoals infraroodcamera's, sensoren op de grond en satellieten.