TotalEnergies kondigde vrijdag aan dat het een overeenkomst heeft getekend met Air Products om zijn raffinaderijen in Noord-Europa te voorzien van 70.000 ton groene waterstof per jaar, geproduceerd door de Amerikaanse groep, over een periode van 15 jaar, vanaf 2030.

Dit is het eerste langetermijncontract dat wordt gesloten in het kader van een grootschalige aanbesteding die eind 2023 wordt uitgeschreven door TotalEnergies, dat streeft naar de levering van 500.000 ton groene waterstof per jaar om haar Europese raffinaderijen te helpen bij het behalen van de decarbonisatiedoelstelling.

"Volgens de overeenkomst zal Air Products groene waterstof leveren vanuit zijn wereldwijde netwerk aan de raffinaderijen van TotalEnergies in Noord-Europa. Met deze waterstof kan de uitstoot van ongeveer 700.000 ton CO2 per jaar worden vermeden", aldus TotalEnergies in een persbericht.

De groep, die zes raffinaderijen en twee bioraffinaderijen in Europa heeft, streeft naar een vermindering van 40% van de netto broeikasgasemissies die direct verband houden met haar olie- en gasactiviteiten (bekend als "scope 1+2") in 2030 ten opzichte van 2015.

Groene waterstof, geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen, is bedoeld ter vervanging van de "grijze" waterstof (d.w.z. geproduceerd uit fossiele brandstoffen) die raffinaderijen tegenwoordig gebruiken om de zwavel uit olie te verwijderen tijdens het raffineren van brandstoffen.

Tegelijkertijd hebben TotalEnergies en Air Products een wereldwijd memorandum van overeenstemming ondertekend voor de levering van hernieuwbare energie, waaronder de ondertekening van een eerste energieverkoopovereenkomst (PPA) voor 150 megawatt geproduceerd door een zonneproject in Texas.

(Geschreven door Benjamin Mallet; bewerkt door Blandine Hénault)