Op 20 mei 2024 kondigde Toyota Industries Corporation in haar persbericht aan dat zij een brief had ontvangen van Longchamp SICAV waarin stond dat zij had besloten haar aandeelhoudersvoorstel in te trekken en dat het bedrijf had besloten in te stemmen met de intrekking. De ingetrokken voorstellen zijn de volgende: 1. Wijzigingen van de statuten met betrekking tot openbaarmaking en maatregelen om een management te realiseren dat zich bewust is van kapitaalkosten en aandelenkoersen, 2. Inkoop van eigen aandelen, 3. Goedkeuring van het compensatiebedrag (restricted stock compensation plan).