Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.


Sterke punten

● Met een PER van 10.79 voor het lopende jaar en 9.98 voor het boekjaar 2023 zijn de waarderingsniveaus van het aandeel zeer goedkoop in termen van multiples.

● In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.

● De opwaartse herzieningen van de omzetverwachtingen van de afgelopen maanden wijzen op een hernieuwd optimisme van de kant van analisten die het aandeel volgen.

● In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● De WPA-herzieningen zijn in de afgelopen 4 maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● Meestal publiceert het bedrijf boven de analistenconsensus met over het algemeen positieve verrassingspercentages.


Zwakke punten

● De groep heeft een relatief hoge schuld/ebitda-ratio.