Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co., Ltd. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor de negen maanden die eindigden op 30 september 2020. Voor de negen maanden kondigde het bedrijf een omzet aan van CNY 4.758,935 miljoen, vergeleken met CNY 3.623,422 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg CNY 1.466,580 miljoen, tegen CNY 3.050,729 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg CNY 947,554 miljoen, tegen CNY 1.797,073 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,2092 tegen CNY 0,3967 een jaar geleden.