De Raad van Bestuur van TQM Corporation Public Company Limited heeft op 11 augustus 2022 de betaling goedgekeurd van een interimdividend van de afzonderlijke jaarrekeningen van 1 januari 2022 tot 30 juni 2022 aan de aandeelhouders tegen een koers van THB 0,70 per aandeel voor 600 miljoen aandelen ten bedrage van THB 420 miljoen; voor deze transactie zal de maatschappij 10% bronbelasting of THB 0,07 per aandeel aftrekken, zodat het netto ontvangen bedrag per aandeel THB 0,63 per aandeel zal zijn. De "Record Date" om de rechthebbende aandeelhouders het recht te geven het dividend te ontvangen zal zijn op 29 augustus 2022 en de dividenduitkering zal zijn op 9 september 2022 de wettelijke reserve is volledig.