Trail Blazing Ventures Ltd. heeft op 06 december 2022 zijn jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 30 september 2022. In dit verslag heeft haar accountant, GEIB & Company, een verklaring zonder voorbehoud gegeven waarin hij betwijfelt of de onderneming in continuïteit kan worden voortgezet.