Trail Blazing Ventures Ltd. (de ‘Corporation’) kondigde aan dat het van plan is zijn financiële jaareinde te wijzigen van 31 december naar 30 september. Na deze wijziging zal het volgende boekjaar eindigen op 30 september 2022, wat overeenkomt met het boekjaar van de Corporation in de jaarrekening ingediend bij haar eerste openbare aanbieding, voor de periode eindigend op 30 september 2021.