TRANSACTION CO.,Ltd. heeft een eindejaarsdividendprognose van JPY 32,00 afgegeven voor het kwartaal dat eindigt in augustus 2023.