TRANSACTION CO.,Ltd. heeft een winstverwachting afgegeven voor het halfjaar dat eindigt in februari 2024 en voor het boekjaar dat eindigt in augustus 2024. Voor het halfjaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 12.278 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 2.577 miljoen en een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 1.732 miljoen of een winst per aandeel van JPY 59,48.

Voor het hele jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 25.160 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 5.220 miljoen en een winst toerekenbaar aan aandeelhouders van JPY 3.501 miljoen of een winst per aandeel van JPY 120,20.