Transaction Co.,Ltd. gaf een dividendraming van JPY 24,00 voor het jaar dat eindigt in augustus 2022, vergeleken met JPY 22,00 dat vorig jaar werd uitbetaald.