TTET Union Corporation kondigt de wijziging aan van financieel directeur, rekenplichtige en waarnemend woordvoerder. Naam, titel en cv van de vorige functiehouder: Hu Yu-Chih, financieel ambtenaar, rekenplichtige en waarnemend woordvoerder van TTET Union Corporation. Naam, titel en cv van de nieuwe functiehouder: Chen Guan-Chou, hoofd interne controleur van TTET Union Corporation.

Reden voor de wijziging: aanpassing van de positie. Ingangsdatum: 1 juni 2023. Datum waarop de wijziging plaatsvindt: 4 mei 2023.