TTET Union Corporation heeft de winstverdeling voor 2020 goedgekeurd en besloten om 6 TWD per aandeel uit te keren.