Mevrouw Viviane Monges zal op 27 april 2023 terugtreden uit de Raad van Bestuur en het Auditcomité van UCB SA. Zij aanvaardde een mandaat als voorzitter van de raad van bestuur van een andere beursgenoteerde onderneming en besloot haar mandaat bij UCB te beëindigen om een situatie te vermijden waarin zij niet kon garanderen de nodige tijd te besteden aan een volledig engagement als bestuurder van UCB. Op aanbeveling van het Bestuurs-, Benoemings- en Vergoedingscomité heeft de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering de benoeming voorgesteld van mevrouw Maëlys Castella als nieuwe onafhankelijke bestuurder, voor een termijn van vier jaar, ter vervanging van mevrouw VivianeMonges.

Na haar benoeming zal mevrouw Maëlys Castella ook mevrouw VivianeMonges vervangen als lid van het Auditcomité.