UG Healthcare Corporation Limited kondigt aan te stoppen met Vincent Leow als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder Voorzitter van de Benoemingscommissie Lid van de Auditcommissie Lid van de Remuneratiecommissie. De heer Vincent Leow treedt af op de jaarlijkse Algemene Vergadering ("AVA") van de Vennootschap op 30 oktober 2023 overeenkomstig Artikel 104 van de statuten van de Vennootschap. Hij heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen en zal na afloop van de komende AVA aftreden als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap.

Hij zal zijn rol als Voorzitter van de Benoemingscommissie en lid van de Auditcommissie en Remuneratiecommissie opgeven bij zijn pensionering. De Sponsor, na de heer Vincent Leow geïnterviewd te hebben, heeft zich ervan vergewist dat, behalve zoals vermeld in deze aankondiging, er geen andere belangrijke redenen zijn voor zijn terugtreding als Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder van het Bedrijf.