Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.


Sterke punten

● De onderneming profiteert van een zeer solide financiële positie gezien haar nettokaspositie en marges.

● Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.

● De zichtbaarheid van de toekomstige activiteiten van de Groep is uitstekend. De analisten die het bedrijf volgen, hebben zeer gelijkaardige meningen over de toekomstige inkomsten van de onderneming. Deze geringe spreiding van de taxaties maakt het mogelijk de goede voorspelbaarheid van de inkomsten voor het lopende en het volgende boekjaar te bevestigen.

● Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.


Zwakke punten

● Het bedrijf lijkt hoog gewaardeerd in verhouding tot het balanstotaal.