Uni-President Enterprises Corp. heeft aangekondigd dat haar raad van bestuur heeft voorgesteld de winst te bestemmen voor een dividend in contanten aan de aandeelhouders van 3,15 TWD per aandeel voor het op 31 december 2022 afgesloten boekjaar. Het totale bedrag aan contanten dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd bedraagt 17.898.348.577 TWD.