Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. kondigde aan dat de aandeelhouders op de algemene vergadering van 9 mei 2024 het winstuitkeringsplan voor 2023 goedkeurden: dividend in contanten/10 aandelen (inclusief belastingen) van CNY 6,80000000.