Unilever heeft vandaag een versnelling van zijn actieplan voor groei (Growth Action Plan - GAP) aangekondigd, dat zal resulteren in de afscheiding van zijn roomijstdivisie en de lancering van een belangrijk productiviteitsprogramma. De raad van bestuur van Unilever is ervan overtuigd dat het bedrijf zich meer moet concentreren op een portfolio van essentiële merken die sterk staan in zeer aantrekkelijke categorieën en die beschikken over complementaire bedrijfsmodellen. De roomijsdivisie, met een ander operationeel model, zal daarom worden afgesplitst om de toekomstige groei zowel van de divisie zelf als van Unilever te bevorderen.

Na deze afsplitsing zal Unilever zich concentreren op vier bedrijfssegmenten: Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care en Nutrition.

Exit Magnum & Co

De raad van bestuur stelt dat het toekomstige groeipotentieel van de roomijsdivisie beter gerealiseerd kan worden onder een andere eigendomsstructuur. De roomijsdivisie onderscheidt zich van Unilevers andere operationele activiteiten door zijn toeleveringsketen en verkooppunten die zijn aangepast aan diepvriesproducten, een ander kanaallandschap, een grotere seizoensgebondenheid en een grotere kapitaalbehoefte.

De afsplitsing van de roomijsdivisie zal een wereldwijde leider doen ontstaan, met merken die in 2023 een omzet van 7,9 miljard euro genereerden. Het bedrijf bezit vijf van de tien best verkochte ijsmerken ter wereld, waaronder Wall's, Magnum en Ben & Jerry's, en is wereldwijd actief in zowel de thuis- als buitenshuismarkt.

Onder nieuw management heeft de roomijsdivisie al belangrijke operationele veranderingen doorgevoerd die naar verwachting zullen leiden tot betere prestaties. Deze veranderingen omvatten het verbeteren van de productiviteit en efficiëntie, het stroomlijnen van producten en investeren in significante innovaties.

Een afsplitsing van de roomijsdivisie is de meest waarschijnlijke weg voor een scheiding. Het management overweegt nog steeds de precieze modaliteiten om de rendementen voor de aandeelhouders te maximaliseren. De afscheidingsactiviteiten beginnen onmiddellijk, met een volledige scheiding gepland tegen eind 2025.

Een gelijktijdig gelanceerd besparingsprogramma

Voortbouwend op de initiële dynamiek van het GAP-plan, heeft Unilever extra efficiëntiebronnen geïdentificeerd. Het productiviteitsprogramma zou in de komende drie jaar totale kostenbesparingen van ongeveer 800 miljoen euro moeten opleveren, meer dan compenserend voor de geschatte "desynergieën" die voortvloeien uit de afsplitsing van de roomijsdivisie. De herstructurering zal leiden tot het verdwijnen van 7.500 voornamelijk kantoorbanen wereldwijd, met herstructureringskosten die nu worden geschat op ongeveer 1,2 % van de jaaromzet van de groep voor de komende drie jaar (tegen ongeveer 1 % van de jaaromzet van de groep die eerder werd gecommuniceerd). Deze voorstellen zullen ter consultatie worden voorgelegd.