(Alliance News) - Unilever PLC ligt onder vuur vanwege de verkoop van miljarden vervuilende plastic zakjes, nu uit onderzoek van Greenpeace International blijkt dat er in 2023 elke seconde 1700 zullen zijn verkocht.

Greenpeace heeft zowel de eigen rapporten van Unilever als die van de Ellen MacArthur Foundation en Future Market Insights geanalyseerd om een beeld te krijgen van de plastic voetafdruk van de consumentengigant door de jaren heen.

Het in Amsterdam gevestigde bedrijf is duidelijk geweest over haar doelstellingen om zaken te doen die het milieu ten goede komen en over haar plannen om "minder plastic, beter plastic of geen plastic" te gebruiken.

Maar Greenpeace ontdekte dat Unilever de grootste bedrijfsverkoper van plastic zakjes ter wereld is en naar verwachting 53 miljard zal verkopen in 2023, 1.700 per seconde.

De actiegroep zei dat sachets - kleine plastic wegwerpverpakkingen van consumentenproducten - steeds vaker door grote bedrijven zoals Unilever op de markt worden gebracht in landen in het Zuiden.

Greenpeace zei dat het bedrijf, dat in 2010 voor het eerst beloofde om het afval van sachets aan te pakken, in het volgende decennium naar schatting 475 miljard sachets ging produceren, waarbij de productie gestaag toenam met ongeveer één tot twee miljard per jaar.

Dit resulteert in een berg van plastic vervuiling, die lokale buurten en waterwegen heeft verwoest waar zakjes de riolering verstoppen en problemen zoals overstromingen verergeren, aldus het bedrijf.

Actievoerders over de hele wereld hebben opgeroepen om deze zakjes te verbieden vanwege de gevolgen voor het milieu en de gezondheid, vooral in gemeenschappen in het Zuiden.

Een nieuw veldonderzoek door Greenpeace South East Asia en Greenpeace UK onthulde beelden van afval van Dove-zakjes die stranden en waterwegen op de Filippijnen en in Indonesië vervuilen.

In het rapport werd ook gekeken naar Unilevers vooruitgang in het behalen van haar eigen plastic doelstellingen en haar inspanningen om over te schakelen van plastic voor eenmalig gebruik naar herbruikbare oplossingen.

De bevindingen suggereren dat Unilevers plastic voetafdruk over het algemeen is gegroeid, met een productie van 500.000 ton in 2017, een stijging naar 713.000 ton in 2021 en een daling naar 698.000 ton in 2022.

Uit het onderzoek van Greenpeace bleek ook dat het bedrijf haar doelstelling om het gebruik van nieuw plastic tegen 2034 te halveren niet zal halen, ondanks de belofte om dit tegen 2025 te doen.

En volgens het onderzoek is 0,2% van Unilevers plastic verpakkingen momenteel herbruikbaar, terwijl het bedrijf nog geen doelstelling voor hergebruik heeft vastgesteld.

Ondertussen bleek dat Dove, een van Unilevers grootste merken, jaarlijks miljarden eenheden plastic voor eenmalig gebruik genereert, waaronder naar schatting 6,4 miljard zakjes.

De milieugroep dringt er bij het bedrijf op aan om plastic voor eenmalig gebruik geleidelijk uit te bannen en de komende 10 jaar over te stappen op herbruikbaar plastic, te beginnen met plastic zakjes.

De groep roept het bedrijf ook op om voor ditzelfde ambitieniveau te pleiten tijdens de lopende onderhandelingen over het wereldwijde VN-verdrag inzake kunststoffen en om een verdrag te steunen dat de productie van plastic tegen 2040 met minstens 75% afbouwt.

Nina Schrank, hoofd plastic bij Greenpeace UK, zei: "Unilever gooit echt olie op het vuur van de plasticvervuilingscrisis.

"Hun merken zoals Dove staan erom bekend dat ze de wereld vertellen dat ze goede krachten zijn. Maar ze produceren een duizelingwekkende hoeveelheid plastic afval.

"Het vergiftigt onze planeet, je kunt niet beweren dat je een 'doelgericht' bedrijf bent terwijl je verantwoordelijk bent voor zo'n enorme vervuiling. Unilever moet veranderen."

Marian Ledesma, campagnevoerder bij Greenpeace Filippijnen, zei: "Elk van de vele Dove-zakjes die we hebben gevonden en die stranden en waterwegen vervuilen, zou een schande moeten zijn voor Dove en Unilever.

"Ze kunnen landen als de Filipijnen niet blijven overspoelen met afval waarvan ze weten dat het verwoestend kan zijn.

"Elk zakje vertegenwoordigt de enorme gezondheidsrisico's, aantasting van het milieu, sociale onrechtvaardigheden en klimaatgevolgen die worden veroorzaakt door de productie van plastic en de levenscyclus van plastic.

"Als Unilever gezien wil worden als een leider, moeten ze ophouden deel uit te maken van het probleem."

Een woordvoerder van Unilever zei: "Het aanpakken van plasticvervuiling blijft een topprioriteit en we blijven vooruitgang boeken in al onze plastic doelstellingen, hoewel we erkennen dat we nog veel meer werk te doen hebben.

"In de afgelopen jaren hebben we ons gebruik van gerecycled plastic in onze wereldwijde portfolio snel verhoogd tot 21%.

"De Ellen MacArthur Foundation heeft Unilever onlangs genoemd als een van de bedrijven die de meeste vooruitgang boekt bij het verminderen van de voetafdruk van nieuwe plastic verpakkingen.

"We werken aan een aantal oplossingen om ons gebruik van plastic zakjes, die moeilijk te recyclen zijn, te verminderen en te vervangen door alternatieven.

"Dit is een complexe technische uitdaging, zonder snelle oplossingen, en we zetten ons volledig in om samen te werken met partners uit de industrie en andere belanghebbenden om levensvatbare, schaalbare alternatieven te ontwikkelen die plastic afval verminderen.

"Unilever is lid van de Business Coalition for a Global Plastics Treaty, die campagne voert voor een ambitieus, wettelijk bindend plasticverdrag van de VN, inclusief maatregelen om de productie en het gebruik van plastic te verminderen, omdat we weten dat recycling alleen geen haalbare oplossing is om plasticvervuiling te verminderen."

Door Rebecca Speare-Cole, PA

bron: PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.