United Natural Foods, Inc. heeft aangekondigd dat Lynn S. Blake, James M. Loree en James C. Pappas (de "Nieuwe Bestuurders") met ingang van 28 september 2023 benoemd zijn in de Raad van Bestuur van United Natural Foods, Inc. (het "Bedrijf"). De verkiezing van de Nieuwe Bestuurders werd gemeld onder Item 5.02 van het Huidige Verslag op Formulier 8-K dat op 26 september 2023 bij de Securities and Exchange Commission werd ingediend. Het Bedrijf dient dit Form 8-K/A in om bekend te maken dat de Raad op 28 november 2023 mevrouw Blake heeft benoemd tot lid van het Audit Committee en het Nominating and Governance Committee; de heer Loree tot lid van het Audit Committee; en de heer Pappas tot lid van het Compensation Committee en het Nominating and Governance Committee, waarbij elke benoeming met onmiddellijke ingang ingaat.

De Raad heeft vastgesteld dat elk van de nieuwe bestuurders onafhankelijk is overeenkomstig de noteringsnormen van de New York Stock Exchange en Rule 10A-3 van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd.