Met ingang van 12 april 2024 heeft de Raad van Bestuur van de Unum Group een kwartaaldividend van $0,365 per aandeel op haar gewone aandelen vastgesteld, uit te keren op 17 mei 2024 aan houders van aandelen die op 26 april 2024 in het aandelenregister zijn ingeschreven.