USD Partners LP heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur van zijn beherend vennoot voor het tweede kwartaal van 2022 een driemaandelijkse uitkering in contanten van $0,1235 per participatie ($0,494 per participatie op jaarbasis) heeft aangekondigd, hetzelfde bedrag als in het vorige kwartaal werd uitgekeerd. De uitkering is betaalbaar op 12 augustus 2022, aan houders van deelbewijzen die bij het sluiten van de handel op 3 augustus 2022 als houders van deelbewijzen staan ingeschreven.